• Úvod

Projekty MAS Sdružení SPLAV

Vážení občané,
máte v plánu uskutečnit v příštích letech nějaký podnikatelský záměr a rádi byste na jeho realizaci získali finanční dotaci? Řekněte nám o tom a my pro vás finanční prostředky z programů Evropské unie získáme!

Jsme Místní akční skupina Sdružení SPLAV a spolupracujeme s vaší obcí stejně jako s dalšími 30 obcemi Rychnovska již od roku 2004. Od té doby jsme rozdělili na různé projekty uskutečněné na Rychnovsku více než 55 mil. Kč. Dotace získali nejen obce, ale i soukromí podnikatelé nebo neziskové organizace z regionu.
Doufáme, že i v dalších letech bude naše sdružení moci rozdělovat finanční prostředky podnikatelům na zemědělskou i nezemědělskou činnost a nová pracovní místa, obcím např. na zajištění dopravní obslužnosti, opravy škol a kulturních památek či ochranu životního prostředí a neziskovým organizacím na aktivity v oblasti sociální péče, zdravotnictví i vzdělávání.
Nyní připravujeme žádost o finanční prostředky na nové dotační období 2015-20. Do ní bychom rádi zahrnuli co nejvíce konkrétních záměrů z našeho regionu, aby částka, kterou k rozdělení dostaneme, byla co nejvyšší. Přivítáme proto informace i o vašich rozvojových plánech!
Bližší informace vám rádi poskytneme na info@sdruzenisplav.cz nebo 732 578 889

 

Děkujeme za spolupráci

Ing. arch. Kateřina Holmová
Manažerka Sdružení SPLAV, z.s.

Digitální povodňový plán

Digitální povodňový plán.
Snímání hladiny Divoké Orlice.
Neveřejný přístup.

TOP

Nejčtenější články