• Úvod

Nezapomeňte na poplatky za komunální odpad

Splatnost poplatku je do 30.9.2016. Úhradu poplatku můžete provést převodem na účet obce 1240081369/0800, vedený u České spořitelny, a.s., s uvedením VS (číslo popisné - evidenční)
Poplatek lze uhradit i osobně v kanceláři OÚ.
Pro uplatnění nároku na osvobození u třetího a každého dalšího dítěte žijícího s rodičem ve společné domácnosti, připomínáme nutnost doložit potvrzení o studiu u nezaopatřených dětí starších 15-ti let.

Digitální povodňový plán

Digitální povodňový plán.
Snímání hladiny Divoké Orlice.
Neveřejný přístup.

TOP

Nejčtenější články