• Úvod

Omezení provozu obecního úřadu

Od pondělí 20. dubna se otevře obecní úřad pro veřejnost. Za zvýšených hygienických i bezpečnostních opatření:

• vstup na úřad bude povolen jen s rouškou nebo jinak zakrytými dýchacími cestami
• před vstupem do úřadu bude povinná dezinfekce rukou
• dodržujte, prosím, bezpečné dvoumetrové odstupy mezi klienty úřadu
• žádáme, aby do budovy úřadu nevstupovali lidé s respiračními obtížemi.
• v čase mezi 8. a 9. hodinou budou přednostně obslouženi klienti 65+ ‼

Stále platí, že na obecní úřad přicházejte jen v NEZBYTNĚ nutných případech. Pokud můžete, vyřešte svůj požadavek prostřednictvím telefonu, mailu nebo datové schránky.
Obecní úřad bude otevřen jen v obvyklých úředních hodinách

pondělí 8,00 – 12,00 13,00 – 17,00
středa 8,00 – 12,00 13,00 – 17,00

Děkujeme, že respektujete přijatá opatření.

Digitální povodňový plán

Digitální povodňový plán.
Snímání hladiny Divoké Orlice.
Neveřejný přístup.

TOP

Nejčtenější články