Úřední deska

Kalendář Kalendář

Vyvěšené dokumenty

Zveřejněno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
30.12.2020 01.02.2021 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Martina Vítková
21.12.2020 30.04.2021 Oznámení o uložení dokumentů k nahlédnutí - DSO Orlice
Martina Vítková
24.08.2020 - Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem k 1.8.2020
Martina Vítková
28.07.2020 31.12.2022 Opatření obecné povahy
Martina Vítková
29.05.2020 - Závěrečný účet DSO Orlice 2020
Martina Vítková
29.05.2020 - Plnění rozpočtu DSO Orlice k 31.12.2019
Martina Vítková
06.04.2020 31.12.2022 Opatření obecné povahy
Martina Vítková
09.12.2019 31.12.2022 Opatření obecné povahy
Martina Vítková
27.09.2019 - Oznámení mikroregionu Rychnovsko
Martina Vítková
02.09.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Martina Vítková
03.04.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Martina Vítková
25.05.2018 - Prohlášení o připravenosti obce Potštejn plnění nařízení GDPR
Martina Vítková

Dokumenty k rozpočtovému hospodaření obce

Zveřejněno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
30.12.2020 - Rozpočtové opatření 16
Martina Vítková
30.12.2020 - Rozpočtové opatření 17
Martina Vítková
18.12.2020 - Schválený příspěvek zřizovatele na rok 2021 - ZŠ a MŠ Potštejn
Martina Vítková
18.12.2020 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO 2022-2023
Martina Vítková
18.12.2020 - Schválený rozpočet PO na rok 2021
Martina Vítková
18.12.2020 - Rozpočtové opatření 15
Martina Vítková
18.11.2020 - Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021
Martina Vítková
18.11.2020 - Rozpočtové opatření 13
Martina Vítková
18.11.2020 - Rozpočtové opatření 14
Martina Vítková
26.10.2020 - Rozpočtové opatření 12
Martina Vítková
05.10.2020 - Rozpočtové opatření 11
Martina Vítková
21.09.2020 - Rozpočtové opatření 9
Martina Vítková
21.09.2020 - Rozpočtové opatření 10
Martina Vítková
02.09.2020 - Rozpočtové opatření 7
Martina Vítková
02.09.2020 - Rozpočtové opatření 8
Martina Vítková
10.07.2020 - Rozpočtové opatření 5
Martina Vítková
10.07.2020 - Rozpočtové opatření 6
Martina Vítková
30.06.2020 - Rozpočtové opatření 4
Martina Vítková
04.06.2020 - Rozpočtové opatření 3
Martina Vítková
04.06.2020 - Schválený závěrečný účet na rok 2019
Martina Vítková
04.05.2020 - Rozpočtové opatření 2
Martina Vítková
09.04.2020 - Rozpočtové opatření 1
Martina Vítková
02.03.2020 - Schválený rozpočet obce Potštejn na rok 2020
Martina Vítková
04.05.2018 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Potštejn 2018-2022
Martina Vítková

Výroční zprávy

Zveřejněno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
11.01.2021 27.01.2021 Výroční zpráva za rok 2020
Martina Vítková

Veřejnoprávní smlouvy

Zveřejněno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
03.03.2020 03.03.2023 Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Potštejn
Martina Vítková
16.10.2019 16.10.2022 Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Potštejn
Martina Vítková
23.09.2019 24.09.2022 Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace - Správa železniční dopravní cesty
Martina Vítková
22.07.2019 23.07.2022 Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace - Okrašlovací spolek
Martina Vítková
22.07.2019 23.07.2022 Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace - Okrašlovací spolek
Martina Vítková
02.07.2019 03.07.2022 Darovací smlouva - Konzum
Martina Vítková
11.03.2019 11.03.2022 Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Potštejn
Martina Vítková
16.03.2018 17.03.2021 Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Potštejn
Martina Vítková

Volby

Zveřejněno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
11.06.2018 - Žádost o zápis do dodatku stálého seznamu voličů
Martina Vítková
22.09.2017 - Žádost o vydání voličského průkazu
Martina Vítková

Porovnání položek výpočtu ceny vodného

Zveřejněno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
30.01.2020 - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2019
Martina Vítková
27.02.2019 - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2018
Martina Vítková

Poskytnutí informace dle zák. 106/1999 Sb.

Zveřejněno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
19.08.2019 - Poskytnutí informace
Martina Vítková

Potštejnský zpravodaj

Digitální povodňový plán

Digitální povodňový plán.
Snímání hladiny Divoké Orlice.
Neveřejný přístup.

TOP

Nejčtenější články