Úřední deska

Kalendář Kalendář

Vyvěšené dokumenty

Zveřejněno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
19.10.2017 06.11.2017 Stavební povolení č. 174/17 - III/3167 + III/3169 Černá skála - Potštejn
Martina Vítková
17.10.2017 02.11.2017 Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje aq vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území
Martina Vítková
09.10.2017 25.10.2017 Opatření obecné povahy
Martina Vítková
13.09.2017 - Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem k 1.8.2017
Martina Vítková
08.09.2017 - Rozpočtové opatření 5 zveřejněno v sekci Dokumenty k rozpočtovému hospodaření obce, v listinné podobě možno nahlédnout na OÚ
Martina Vítková
17.08.2017 23.10.2017 Stanovení počtu členů okrskové volební komise
Martina Vítková
17.08.2017 23.10.2017 Jmenování zapisovatele v okrskové volební komisi
Martina Vítková
17.08.2017 23.10.2017 Informace o počtu a sídle volebního okrsku
Martina Vítková
28.07.2017 - Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním
Martina Vítková
11.07.2017 - Rozpočtové opatření 4 zveřejněno v sekci Dokumenty k rozpočtovému hospodaření obce, v listinné podobě možno nahlédnout na OÚ
Martina Vítková
19.06.2017 - Rozpočtové opatření 3 zveřejněno v sekci Dokumenty k rozpočtovému hospodaření obce, v listinné podobě možno nahlédnout na OÚ
Martina Vítková
02.06.2017 - Schválený Závěrečný účet za rok 2016 zveřejněn v sekci Dokumenty k rozpočtovému hospodaření obce, v listinné podobě možno nahlédnout na OÚ
Martina Vítková
09.05.2017 - Závěrečný účet DSO Orlice
Martina Vítková
05.05.2017 - Návrh = Závěrečný účet za rok 2016 zveřejněn v sekci Dokumenty k rozpočtovému hospodaření obce, v listinné podobě možno nahlédnout na OÚ
Martina Vítková
03.05.2017 - Rozpočtové opatření 2 zveřejněno v sekci Dokumenty k rozpočtovému hospodaření obce, v listinné podobě možno nahlédnout na OÚ
Martina Vítková
05.04.2017 - DSO Rychnovsko oznámení
Martina Vítková
21.03.2017 - Rozpočtové opatření 1 zveřejněno v sekci Dokumenty k rozpočtovému hospodaření obce, v listinné podobě možno nahlédnout na OÚ
Martina Vítková
17.03.2017 - Schválený rozpočet obce na rok 2017 zveřejněn v sekci Dokumenty k rozpočtovému hospodaření obce, v listinné podobě možno nahlédnout na OÚ
Martina Vítková
17.03.2017 - Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Potštejn na rok 2017 zveřejněn v sekci Dokumenty k rozpočtovému hospodaření obce, v listinné podobě možno nahlédnout na OÚ
Martina Vítková
17.03.2017 - Rozpočtový výhled 2016 - 2020 zveřejněn v sekci Dokumenty k rozpočtovému hospodaření obce, v listinné podobě možno nahlédnout na OÚ
Martina Vítková
09.03.2017 - Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním
Martina Vítková
06.01.2016 - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Potštejn - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
Martina Vítková
21.07.2015 31.12.2018 Oznámení o vstupu na pozemky v k.ú. Potštejn
Martina Vítková

Usnesení z VZ OZ

Zveřejněno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
19.10.2017 06.11.2017 Usnesení č. 16 z 11.10.2017
Martina Vítková

Dokumenty k rozpočtovému hospodaření obce

Zveřejněno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
08.09.2017 - Rozpočtové opatření 5
Martina Vítková
11.07.2017 - Rozpočtové opatření 4
Martina Vítková
19.06.2017 - Rozpočtové opatření 3
Martina Vítková
02.06.2017 30.06.2018 Schválený závěrečný účet na rok 2016
Martina Vítková
03.05.2017 - Rozpočtové opatření 2
Martina Vítková
21.03.2017 - Rozpočtové opatření 1
Martina Vítková
17.03.2017 - Schválený rozpočet obce na rok 2017
Martina Vítková
17.03.2017 - Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Potštejn na rok 2017
Martina Vítková
17.03.2017 - Rozpočtový výhled 2016 -2020
Martina Vítková

Veřejnoprávní smlouvy

Zveřejněno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
16.03.2017 17.03.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Potštejn
Martina Vítková
04.03.2016 05.03.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Potštejn
Martina Vítková

Potštejnský zpravodaj

Digitální povodňový plán

Digitální povodňový plán.
Snímání hladiny Divoké Orlice.
Neveřejný přístup.

TOP

Nejčtenější články