Úřední deska

Kalendář Kalendář

Vyvěšené dokumenty

Zveřejněno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
11.10.2019 12.11.2019 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Martina Vítková
27.09.2019 - Oznámení mikroregionu Rychnovsko
Martina Vítková
18.09.2019 - UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Martina Vítková
13.09.2019 - Rozpočté opatření č. 6 zveřejněno v sekci Dokumenty k rozpočtovému hospodaření obce, v listinné podobě možno nahlédnout na OÚ
Martina Vítková
02.09.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Martina Vítková
19.08.2019 - Poskytnutí informace
Martina Vítková
12.08.2019 - Oznámení - zjišťování průběhu hranic pozemků
Martina Vítková
12.08.2019 - Rozpočtové opatření 5 zveřejněno v sekci Dokumenty k rozpočtovému hospodaření obce, v listinné podobě možno nahlédnout na OÚ
Martina Vítková
04.07.2019 - Rozpočtové opatření 3 zveřejněno v sekci Dokumenty k rozpočtovému hospodaření obce, v listinné podobě možno nahlédnout na OÚ
Martina Vítková
01.07.2019 - Schválený Závěrečný účet za rok 2018 zveřejněn v sekci Dokumenty k rozpočtovému hospodaření obce, v listinné podobě možno nahlédnout na OÚ
Martina Vítková
24.06.2019 - Oznámení o uložení dokumentů k nahlédnutí - DSO Orlice
Martina Vítková
10.06.2019 - Rozpočtové opatření 2 zveřejněno v sekci Dokumenty k rozpočtovému hospodaření obce, v listinné podobě možno nahlédnout na OÚ
Martina Vítková
09.05.2019 - Nová hasičárna - studie
Martina Vítková
09.05.2019 - Rozpočté opatření č. 1 zveřejněno v sekci Dokumenty k rozpočtovému hospodaření obce, v listinné podobě možno nahlédnout na OÚ
Martina Vítková
03.04.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Martina Vítková
11.03.2019 - Schválený rozpočet obce Potštejn na rok 2019 zveřejněn v sekci Dokumenty k rozpočtovému hospodaření obce, v listinné podobě možno nahlédnout na OÚ
Martina Vítková
05.03.2019 - Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem k 1.2.2019
Martina Vítková
17.12.2018 - Schválený střednědobý výhled PO na 2020-2021 zveřejněno v sekci Dokumenty k rozpočtovému hospodaření obce, v listinné podobě možno nahlédnout na OÚ
Martina Vítková
17.12.2018 - Schválený rozpočet PO 2019 zveřejněno v sekci Dokumenty k rozpočtovému hospodaření obce, v listinné podobě možno nahlédnout na OÚ
Martina Vítková
25.05.2018 - Prohlášení o připravenosti obce Potštejn plnění nařízení GDPR
Martina Vítková
04.05.2018 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Potštejn na roky 2018-2022 zveřejněn v sekci Dokumenty k rozpočtovému hospodaření obce, v listinné podobě možno nahlédnout na OÚ
Martina Vítková
17.03.2017 - Rozpočtový výhled 2016 - 2020 zveřejněn v sekci Dokumenty k rozpočtovému hospodaření obce, v listinné podobě možno nahlédnout na OÚ
Martina Vítková

Dokumenty k rozpočtovému hospodaření obce

Zveřejněno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
13.09.2019 - Rozpočtové opatření 6
Martina Vítková
12.08.2019 - Rozpočtová opatření 5
Martina Vítková
29.07.2019 - Rozpočtové opatření 4
Martina Vítková
04.07.2019 - Rozpočtové opatření 3
Martina Vítková
01.07.2019 30.06.2020 Schválený závěrečný účet na rok 2018
Martina Vítková
10.06.2019 - Rozpočtové opatření 2
Martina Vítková
09.05.2019 - Rozpočtové opatření 1
Martina Vítková
11.03.2019 - Schválený rozpočet obce Potštejn na rok 2019
Martina Vítková
17.12.2018 - Schválený rozpočet PO 2019
Martina Vítková
17.12.2018 - Schválený střednědobý výhled na 2020-2021
Martina Vítková
04.05.2018 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Potštejn 2018-2022
Martina Vítková

Veřejnoprávní smlouvy

Zveřejněno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
22.07.2019 23.07.2022 Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace - Okrašlovací spolek
Martina Vítková
22.07.2019 23.07.2022 Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace - Okrašlovací spolek
Martina Vítková
02.07.2019 03.07.2022 Darovací smlouva - Konzum
Martina Vítková
11.03.2019 11.03.2022 Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Potštejn
Martina Vítková
16.03.2018 17.03.2021 Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Potštejn
Martina Vítková
16.03.2017 17.03.2020 Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Potštejn
Martina Vítková

Volby

Zveřejněno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
11.06.2018 - Žádost o zápis do dodatku stálého seznamu voličů
Martina Vítková
22.09.2017 - Žádost o vydání voličského průkazu
Martina Vítková

Porovnání položek výpočtu ceny vodného

Zveřejněno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
27.02.2019 - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2018
Martina Vítková

Místní referendum

Zveřejněno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
04.10.2019 - Oznámení o době a místě konání místního referenda a další informace pro občany obce Potštejn k vyhlášení místního referenda
Martina Vítková
03.10.2019 - Stanovení minimálního počtu členů místní komise pro místní referndum
Martina Vítková
03.10.2019 - Zveřejnění výše odměny členů místní komise pro místní referendum
Martina Vítková
03.10.2019 - Jmenování zapisovatele v místní komisi pro místní referendum
Martina Vítková
03.10.2019 - Jmenování členů místní komise pro místní referendum
Martina Vítková

Potštejnský zpravodaj

Digitální povodňový plán

Digitální povodňový plán.
Snímání hladiny Divoké Orlice.
Neveřejný přístup.

TOP

Nejčtenější články